Да ли могу да пређем са другог факултета ако имам довољан број ЕСПБ бодова?

Прелазак са сродних факултета могућ је на све студијске програме. ЕСПБ бодови се признају у оном обиму који поседују слични испити на Рачунарском факултету.