Криптоанализа

Криптоанализа класичних шифарских система. Криптоанализа секвенцијалних шифарских алгоритама. Корелационе технике, демонстрација. Технике распознавања, демонстрација. Технике криптоанализе блоковских шифарских алгоритама. Технике везане за компромис између времена и меморије, демонстрација. Алгоритам САЕС. Линеарна криптоанализа, демонстрација на алгоритму САЕС. Диференцијална криптоанализа, демонстрација на алгоритму САЕС. Технике криптоанализе асиметричних криптографских алгоритама. Алгоритми за факторизацију бројева. Алгоритми за решавање проблема дискретног логаритма. Улога имплементационих слабости у криптоанализи шифарских алгоритама.

1513-kriptoanaliza