Мултифункционалне EMV платне kartice

У оквиру овог кратког курса дају се основне информације и карактеристике EMV миграције, тј. преласка са платних картица са магнетном пистом на чип платне kartice. Такође, даје се преглед 3D Secure система безбедног плаћања на Internetu путем платних картица. Поред тога, дају се информације о коришћењу CAP/DPA система за јаку аутентикацију корисника, како за у системима електронског банкарства тако и у 3D Secure системима. У оквиру курса разматрају се могуће комбинације система аутентификације и безбедног плаћања на мултиапликативним DDA/CDA платним картицама које имају најмање три различите апликације на њима: платну, CAP и ПКИ.

1507-multifunkcionalne-emv-platne-kartice