ПКИ системи – технолошки и правни аспекти

У оквиру курса се посебно разматра инфраструктура система са јавним кључевима (PKI – Public Key Infrastructure) која омогућује амбијент за поуздану примену елекронског пословања и која се најчешће базира на комбинованој примени асиметричних и симетричних криптографских система. PKI инфраструктура се састоји од више компонената, апликација, докумената и процедура које дефинишу начин реализације четири основне криптографске функције у електронском пословању: аутентичност страна у комуникацији, интегритет података, немогућност накнадног порицања трансакција и заштиту тајности података. PKI системи се базирају на дигиталним сертификатима као једнозначним електронским идентификаторима овлашћених учесника у рачунарској мрежи. Додатно се разматрају компоненте PKI система, сертификационо тело (ЦА), регистрациона тела (RA), PKI апликације, као и примери реализације PKI система и PKI апликација. Такође су разматрани и аспекти примене одговарајуће Европске и домаће Законске регулативе у домену дигиталног потписа и PKI система.

1503-pki-sistemi-tehnoloski-i-pravni-aspekti