Увод у системе управљања информатичком безбедношћу (ИСМС) у складу са standardом ISO/IEC 27001:

Курс се састоји од уводног разматрања основа имплементације ISO/IEC 27001:2005 стандарда за успостављање ISMS (Information Security Management System) у информационом систему Организације и евентуална сертификација по наведеном стандарду. Садржај: Дефинисање опсега ISMS и информационих граница. Risk assessment анализа. Анализа опција за третирање ризика. Селекција безбедносних контрола и израда Изјаве о применљивости. Имплементација ISMS. Интерни аудитинг. Припрема за сертификацију.

1504-uvod-u-sisteme-upravljanja-informatickom-bezbednoscu-isms-u-skladu-sa-standardom-iso-iec-27001