Увод у системе управљања континуитетом пословања

Управљање континуитетом пословања (БЦМ) представља један свеобухватан управљачки процес који идентификује потенцијалне претње, као и утицаје на пословање организације које те претње могу проузроковати. BCM процес обухвата имплементацију специфичних мера, пре свега организационих, инфраструктурних и технолошких које могу гарантовати континуитет пословања организације чак и у случају када је део или чак комплетан скуп критичних добара за пословање уништен или нерасположив. Садржај: Израда смерница за БЦМ. Израда модела за управљање кризним ситуацијама. Израда/усвајање методологије за BIA (Business Impact Analysis). Спровођење БИА. Креирање плана континуитета пословања (BCP – Business Continuity Plan). Креирање плана опоравка од катастрофе (DRP – Disaster Recovery Plan). Имплементација BCP и DRP решења. Обука запослених. Израда плана тестирања. Периодично тестирање BCP и DRP решења.

1505-uvod-u-sisteme-upravljanja-kontinuitetom-poslovanja