Uvod u smart kartice

Smart kartice nude značajno viši nivo bezbednosti u odnosu na sama softverska rešenja za realizaciju funkcija: bilateralne autentifikacije, digitalnog potpisa, bezbednog čuvanja tajnih podataka i logovanja na sistem. S obzirom da poseduju memoriju koja je mikroprocesorski zaštićena od neautorizovanog pristupa, skladištenje osetljivih informacija kao što su kriptografski ključevi, digitalni sertifikati, lozinke i druge forme ličnih informacija na smart karticama je značajno bezbednije nego na drugim medijumima (kao na primer disketama ili mini CD medijumima). Smart kartice takođe mogu realizovati asimetrične kriptografske algoritme za primenu digitalnog potpisa, kao i komercijalne simetrične algoritme. Iskustva iz savremenih Internet mreža pokazala su da su smart kartice neuporedivo bezbednije od softverskih sistema baziranih na standardnim lozinkama. U savremenim računarskim mrežama predlažu se smart kartice za: generisanje digitalnog potpisa, generisanje asimetričnih ključeva, za bezbednu identifikaciju subjekata i kao portabilni nosioci javnih i tajnih kriptografskih parametara. Kartica sadrži javno dostupni deo i PIN (Personal Identification Number) kodom zaštićeni deo memorije u kojima se smeštaju kriptografski parametri. Tokom ovog uvodnog kursa biće razmatrane mogućnosti podela smart kartica po različitim kriterijumima, načinima izrade kartica, različitim mogućnostima korišćenja, itd.

1506-uvod-u-smart-kartice