Višeslojna arhitektura zaštite u savremenim računarskim mrežama

U okviru ovog kursa analiziraju se ključna pitanja bezbednosti u računarskim mrežama i informacionim sistemima. Analiziraju se osnovne bezbednosne karakteristike savremenih računarskih mreža bazirane na Internet tehnologijama i dat je prikaz tehnika i kriptografskih protokola kojima se navedeni bezbednosni problemi rešavaju. Razmatraju se trendovi u zaštiti računarskih mreža, potencijalni napadi, mogući načini odbrane, tehnologije zaštite, standardni kriptografski algoritmi, digitalni potpis, digitalna envelopa, PKCS standardi i višeslojna arhitektura zaštite. Opisane su tehnike zaštite na aplikativnom, transportnom i mrežnom nivou ISO/OSI modela koje se baziraju na primeni infrastrukture sistema sa javnim ključevima. Pored toga, razmatrana su softverska, softversko/hardverska i hardverska rešenja zaštite. U tom smislu, razmatrane su procedure jake autentikacije, kao i primena tokena, smart kartica i HSM uređaja. Akcenat je dat na prikazu osnovnih trendova u svetu u razvoju ovih sistema, a prikazana su i domaća pozitivna iskustva u primeni navedenih tehnika i kriptografskih protokola.

1502-viseslojna-arhitektura-zastite-u-savremenim-racunarskim-mrezama