Пословне апликације

Microsoft Word: Рад са документима. Рад са графиком. Рад са дијаграмима. Обрасци. Повећање ефикасности. Microsoft Excel: Подешавање радне свеске. Рачунске операције над подацима. Документи. Алтернативни скупови података. Динамичке листе. Графикони. Штампање. Аутоматизација рада. Коришћење података из базе података. Microsoft PowerPoint: Презентације. Слајдови. Структурни приказ. Шаблони. Објекти. Графичке информације. Мултимедијалне презентације. Слајд представа.