Енглески 1

Основе о самом језику, језичким нивоима: фонетска, морфолошка и синтаксичка правила; грађење и употреба времена; модали; именице; придеви; чланови; разлике између британског и америчког енглеског, текстови из области IT.