Администрација и одржавање система 1

Преглед оперативног система Linux. Инсталирање Linux система. Инсталација хардвера и одговарајућих драјвера. Употреба основних команди. Употреба Help система. Vi editor. Linux фајл систем. Фајлови и директоријуми. X Windows систем. Управљање програмским пакетима. Дељене библиотеке. Обрада текста. Системски процеси.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079