Основи информационих технологија

Модел информационих система. Управљање сложеним системима. Информационе и комуникационе технологије. Адаптибилност и професионализам. Подаци и информације. Интеграциони процеси. Реинжењеринг пословних процеса. Анализа трошкова и добитака. Управљање пројектима. Историја рачунарских технологија и њихов утицај на друштво. Информационе технологије и њихов однос према рачунарским наукама, софтверском инжењерству, информационим системима и рачунарским комуникацијама. Веза са природним наукама, лингвистиком, социологијом, психологијом. Апликациони домени: биоинформатика и примене у медицини, пословне апликације, право, политика, електронско пословање, производња, образовање, забава.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079