Организација рачунара

Увод у рачунаре и рачунарске системе. Досадашњи развој и трендови у рачунарству. Рачунарске компоненте и њихово међусобно повезивање. Магистрале. Кеш меморија. Унутрашња меморија. Спољашња меморија. Улаз/излаз. Рачунарска аритметика. Организација процесора. Скуп инструкција. Симболички машински језик. Превођење, учитавање и извршавање програма. Дијагностички алати и дијагностичке процедуре. Инсталација, оптимизација и надоградња оперативних система.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079