Практикум из архитектуре рачунара и оперативних система

Компоненте персоналних рачунара. Инсталација, конфигурација и одржавање рачунарских компоненти. Дијагностички алати и дијагностичке процедуре. Лаптоп, портабилни и мобилни уређаји. Оперативни системи. Инсталација, оптимизација и надоградња Microsoft Windowsa и Microsoft Windows Servera. Инсталација, конфигурација, оптимизација и превентивно одржавање штампача и скенера.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079