Енглески 2

Заменице, пасив, кондиционали, прилози, предлози, герунд и инфинитив, индиректан говор, текстови из области информационих технологија, терминологија везана за комуникацију телефоном.