Основи програмирања

Програмски језици – опис карактеристика. Специфичности програмских језика C и Java. Алгоритми, програми, превођење са виших на машински језик. Начин коришћења развојних околина за програмске језике C и Java. Примери једноставних C и Java програма. Основне карактеристике. Специфичности програма написаних у C-у и Javi. Типови података. Запис података у меморији рачунара и декларације података у програмима. Изрази у C-у и Javi. Начин коришћења у програмима. Контролне (управљачке) структуре у програмским језицима C и Java. Итерација и рекурзија. Сложени типови података у C-у и Javi. Дефинисање појмова: објект, класа, наслеђивање. Низови у C-у и Javi. Улаз и излаз у C-у. Догађајима вођено програмирање у Javi. Аплети у програмском језику Java. Рад са догађајима у програмском језику Java. Интерфејси, изузеци и улаз-излаз у програмском језику Java.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079