Web системи и технологије

Преглед мрежних архитектура и увод у Интернет. Референтни OSI модел. Транспортни, апликациони слој и Интернет сервиси. Web технологије. Web протоколи и сервиси. Информациона архитектура. Процес Web дизајна. Дигитални медији. Пренос мултимедијалних садржаја. Основи Web програмирања. Безбедност на Webu. PKI и SSL. Друштвени аспект Weba и нове Web технологије.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079