Рачунарске комуникације

Основни концепти умрежавања. Најважније примене рачунарских мрежа. Мрежни софтвер: хијерархија протокола, однос протокола и сервиса. OSI референтни модел. TCP/IP референтни модел. Поређење OSI и TCP/IP референтног модела. Апликациони слој: DNS. E-mail: архитектура и сервис, формати и трансфер порука; HTTP и FTP. Транспортни слој: TCP и UDP протокол. Мрежни слој. Сервиси мрежног слоја: виртуелна кола и кола датаграма. Алгоритми рутирања. Алгоритми за контролу загушења. IP протокол. Слој за приступ медијуму: проблем алокације канала и вишеструког приступа у мрежама. Најважнији протоколи за контролу вишеструког приступа: ALOHA, протокол са детекцијом носиоца, протоколи за избегавање колизије, WLAN протоколи. Ethernet: систем каблова, ethernet особине, комутирани ethernet, брзи ethernet, gigabit ethernet. Кодови за детекцију и корекцију грешке. Остали протоколи слоја за пренос података. HDLC. PPP. Бежични линкови. CDMA. IEEE 802.11 и 802.15. Ћелијски пренос. WiMax (802.16) и LTE. Mobilni IP.

биматопрост

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079