Програмирање wеб апликација

Циљ и исход предмета

Усвајање теоретског знања и практичних вештина за планирање, израду и програмирање веб апликација. Способност самосталног планирања, развоја, и имплементације веб апликација. Разумевање динамичког креирања веб садржаја, појма сесије и начина праћења сесије. Познавање основа back-end програмирања, основних библиотека и радних окружења за програмирање веб апликације.

Теоријска настава

Дизајнирање и планирање веб апликација. Креирање динамичких веб страна. Употреба PHP програмског језика за израду web апликација. Филтрирање, сортирање и манипулација податцима из MySQL базе података. CRUD (Create, Read, Update и Delete) операције над подацима. AJAX комуникација и манипулација подацима. PHP фрејмворк. MVC (Model–View–Controller) архитектура. Израда апликација заснованих на MVC архитектури.

Практична настава

Инсталација PHP-а, XAMPP, root, конфигурација PHP-а. Уношење PHP кода на веб страницу, динамички приказ садржаја. Типова података у PHP-у (стрингови, цели бројеви, флоат, низови, асоцијативни низови, функције низова, логички тип података, константе). Операције и инструкције (IF, ELSE i ELSE IF, логички оператори, switch). Петље (while, for, foreach, continue, break). Функције (дефинисање функција, аргументи функције, враћање вредности из функције, враћање више вредности). Сцопе и глобалне променљиве. Креирање веб странице уз помоћ PHP-а (линкови и адресе). Коришћење GET вредности, кодирање GET вредности. Изменљива заглавља и редирекција страна. Рад са формама и подацима (креирање, извршавања, процесуирање, провера вредности форме и приказ грешака). Коришћење PHP-а за приступ MySQL-у (конектовање на SQL, преузимање података, обрада преузетих података, креирање, ажурирање и брисање записа). Рад у Laravel MVC фрејмворку. Инсталација и подешавања окружења. Именски простори и дизајн шаблони. Руте, погледи и бладе синтакса. Контролери и ресурси. Модели и миграције. Аутентификација и валидација форми и заштита од напада. Слање е-маилова. Манипилације фајлова.