Интеракција човек-рачунар

I део - Концепти интеракције и интерфејса. Интерфејс као човеков посредник према вештачкој околини. Психофизиологија корисника са аспекта коришћења интерфејса. Примери интерфејса. Концепт употребљивости. Еволуција интерфејса рачунара.

II део – Дизајн корисничког интерфејса. GUI-Web кориснички интерфејс. Важност доброг дизајна. Процес дизајна. Познавање профила корисника. Организација графичког приказа интефејса. Систем менија и прозора. Врсте и особине менија. Врсте и особине прозора. Управљачки уређаји у интерфејсу. Елементи управљања у GUI. Текст у интерфејсу. Повратна информација и Help. Приступачност. Креирање иконица. Боја у интерфејсу.

III део – Web дизајн. Поступак дизајна Web локације. Особине Wеб корисника и употребљивост. Архитектура локација и системи навигације. Елементи дизајна стране. Врсте страна и организација. Употреба текста и боје.