Електронско пословање

Увод у електронско пословање и електронску трговину. Типичне релације у електронској трговини. Платне картице и електронски платни промет. Аутоматизација финансијских трансакција. ATM и POS. Интернет банкарство. Инфраструктура електронског пословања. Пословни информациони системи и Интернет. EDI стандарди. SWIFT и ACH. Безбедност електронског пословања. Симетрични и асиметрични шифарски системи. Инфраструктура система с јавним кључевима – PKI. Дигитални потпис и сертификат. Безбедносни стандарди и протоколи. EFT. Системи електронског плаћања. Процедуре off-line и on-line електронског плаћања. IKP (IBM) протокол. SET (Visa и Master Card) протокол. CyberCash. Нови инструменти и трансакциони механизми на Интернету. Интелигентне (smart) картице. Електронски новац. Микро плаћања. SMS, POS, WAP, GPRS и UMTS у мобилној трговини. M-commerce услуге и апликације. Модели пословања на Интернету. Отварање продавнице на Webu. Отварање банкарског рачуна за трговину на Интернету. Софтверски алати за изградњу продавница на Webu. Добијање дигиталног сертификата.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079