Електронско пословање

Циљ и исход предмета

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са основама електронског пословања, савременим стратегијама и моделима пословања у интернет окружењу, као и са улогом савремених технологија и сервиса електронског пословања у дигиталној трансформацији предузећа. Посебан циљ је да се студенти упознају са технологијама и сервисима електронског пословања и оспособе за пројектовање и имплементацију једноставних система електронског пословања. Студенти треба да буду да буду оспособљени за израду бизнис плана за наступ на интернету, пројектовање и имплементацију једноставних система електронског пословања, коришћење система за управљање садржајем и система за развој електронских продавница.

Теоријска настава

Увод. Дигитална трансформација. Модели електронског пословања. IT инфраструктура, сервиси, апликације и плаћања у електронском пословању. Електронске продавнице. Мобилно пословање. Интернет маркетинг. CRM. Сервиси електронског пословања: е-банкарство, е-управа, е-образовање, е-здравство. Аналитика у електронском пословању. Интернет бизнис план. Трендови: blockchain, omnichannel приступ, свеприсутно рачунарство, Cloud computing, IoT, big data. 

Практична настава

Увод у електронско пословање. Статички и динамички веб сајтови. Локални веб сервери XAMPP/WAMP. Увод у веб презентације. Основе клијентских технологија: HTML, CSS. Системи за управљање садржајем на вебу. Wордпресс. Пројектовање и имплементација електронске продавнице. Magento. Пројектовање и имплементација CRM система, SuiteCRM. Интеграција веб портала и CRM система.