Увод у софтверско инжењерство

Појам софтверског инжењерства. Модели процеса и животног циклуса. Алати и технике за моделовање процеса. Моделовање у пракси. Пример моделовања информационог система. Планирање и управљање пројектом. Праћење прогреса. Особље пројекта. Оцењивање потребног напора и ризика у пројекту. План пројекта. Прикупљање корисничких захтева. Врсте захтева и њихове карактеристике. Прототипови и потребна документација. Партиципирање у процесу прављења захтева. Валидација и методе мерења током процеса. Дизајнирање система. Декомпозиција и модуларност. Архитектонски стилови и стратегије. Карактеристике доброг дизајна. Технике побољшања дизајна. Евалуација, валидација и документација. Имплементација програма. Упутства за писање програма. Документација. Тестирање програма. Грешке и дефекти у софтверу. Тест план. Аутоматизација тестирања. Тестирање система. Функционално тестирање. Тестирање перформанси. Читљивост, расположивост и одрживост. Коначно тестирање. Тестирање инсталације. Тест документација. Тестирања критичних система. Испорука система. Документација и обука крајњег корисника. Одржавање система. Измене и њихово праћење. Метрика у одржавању система. Евалуација и побољшање производа, процеса и ресурса.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079