ИТ сервис менаџмент

Увод у сервис менаџмент. Сервиси и квалитет. Стратегија сервиса, дизајн сервиса, имплементација сервиса, вођење операција, фаза константног побољшања и напретка. Менаџмент инцидената – регистровање, праћење и решавање инцидената у најкраћем року. Менаџмент проблема – идентификација и решавање проблема на корисничкој локацији уз коришћење компанијске базе знања и детаљне историје сличних проблема. Менаџмент промена – проактивно подношење захтева за променом, управљање променама које су у току и обавештавање одговорних особа о извршеним променама. Менаџмент верзија – планирање софтверских ревизија, промена и допуна, као и њихово интерактивно праћење. Менаџмент SLA уговора – SLA (Service Level Agreement) договори о пружању екстерних ИТ услуга. Менаџмент ИТ конфигурација – управљање постојећом ИТ инфраструктуром. Менаџмент нивоа ИТ услуга. Радни оквири: ITIL, IBM Tivoli Unified Process, Microsoft Operations Framework, ISO/IEC 20000.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079