Управљање и одржавање Windows Server окружења

Циљ предмета и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из подручја администрације мрежних сервиса покренутих под оперативним системом Windows. По завршетку курса студент ће бити способан обави мрежну конфигурацију IPv4 и IPv6 протокола, да инсталира Windows сервер и обави пост инсталациону конфигурацију сервера са и без графичког интерфејса. Поред наведеног, студент ће бити способан за имплементацију локалног складишта података, NTFS овлашћења и File сервиса. Такође, биће способан за обављање инсталације и конфигурације DHCP, DNS и VPN сервиса, као и за обављање процеса праћења перформанси хардвера и софтвера, односно за управљање дневницима догађаја.

Теоријска настава

Преглед TCP/IP протокола, подешавање и решавање IPv4 проблема. Преглед IPv6 протокола, разумевање IPv6 адресирања, коегзистенција са IPv4 протоколом, транзиционе технологије, подешавање и решавање IPv6 проблема. Преглед и инсталација Windows сервера, пост инсталациона конфигурација, основи PowerShell-а. Инсталација роле DHCP сервера, конфигурисање, управљање базом података, обезбеђивање и праћење, напредна својства DHCP сервера. Инсталација и конфигурисање роле DNS сервера, управљање зонама и ресурсним записима, управљање трансфером зона, решавање проблема у вези са радом DNS сервера. Преглед складишта података, управљање дисковима и волуменима, технологија Storage Spaces. Обезбеђивање датотека и директоријума, технологија Shadow Copies, Work Folders, конфигурисање штампања у мрежном окружењу. Преглед технологија удаљеног приступа, имплементација удаљеног приступа помоћу технологије DirectAccess. Имплементација удаљеног приступа помоћу класичног VPN-а. Инсталација и конфигурисање RADIUS клијената и сервера, Network Policy Server – NPS. Алати за праћење сервера, коришћење алата Performance Monitor и Event Viewer.

Практична настава

Лабораторијска вежба: имплементација IPv4 протокола. Лабораторијска вежба: имплементација IPv6 протокола. Лабораторијска вежба: инсталација и управљање Wиндоwс сервером. Лабораторијска вежба: имплементација DHCP сервиса. Лабораторијска вежба: Имплементација DNS сервиса. Лабораторијска вежба: имплементација локалног складишта података. Лабораторијска вежба: имплементација сервиса за датотеке и штампање. Лабораторијска вежба: имплементација DirectAccess VPN решења. Лабораторијска вежба: имплементација класичног VPN решења. Лабораторијска вежба: имплементација Web Application Proxy сервиса. Лабораторијска вежба: инсталација и конфигурисање Network Policy сервера. Лабораторијска вежба: праћење рада Windows сервера.