Имплементирање Microsoft ISA сервера

Увод у рад ISA сервера. Инсталирање. Алати и концепти. Management Console. Console Network Wizard. Пројектовање ISA сервер окружења. Употреба. ISA сервер као мрежна баријера. Политике мрежне баријере. Multinetworking. ISA серверски низ уз помоћ ISA Server Enterprise Edition. Configuration Storage Server (CSS). Балансирање оптерећења и CARP протокол. ISA сервер као реверзни прокси у постојећој демилитаризованој зони. ISA сервер за кеширање садржаја. Конфигурисање прокси клијената. Удаљени приступ клијента уз помоћ VPN-а. RADIUS аутентификација код VPN конекција. L2TP VPN конекције. Проширење домета употребом Site-to-Site VPN-а. Безбедност система употребом ISA сервера. Безбедност Outlook Web Access (OWA) саобраћаја. SSL подршка. Безбедност порука. Безбедност електронске поште. Безбедност Web (HTTP) саобраћаја. Безбедност SharePoint сајтова употребом ISA сервера. Безбедност RPC саобраћаја. Администрирања ISA сервер окружења. Одржавање сервера. Резервне копије и реконструкција садржаја ISA сервер окружења. Праћење рада и документација.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079