SQL програмирање

Дизајн серверских апликација на системима за управљање базама података. Концептуалне основе програмирања у Transact-SQL-у. Прављење база и управљање базама података и њиховим компонентама. Имплементирање интегритета података. Планирање коришћења индекса. Прављење и одржавање индекса. Прављење, коришћење и одржавање погледа. Имплементирање кориснички дефинисаних функција. Дизајнирање, израда и коришћење ускладиштених процедура. Израда и имплементирање тригера. Оптимизовање перформанси упита. Анализирање упита. Управљање трансакцијама и закључавањима ради обезбеђивања конкурентности и опорављивости података.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079