C# програмирање

Креирање пројеката у Visual Studio окружењу. Коришћење C# програмских елемената за: декларисање варијабли, коришћење израза и оператора, креирање низова, креирање и коришћење наредби одлучивања и петљи. Креирање класа. Креирање својстава. Догађаји. Декларисање и позивање метода. Наслеђивање и имплементација интерфејса. Управљање изузецима. Управљање животним циклусом објеката и контрола ресурса. Изградња и коришћење колекција.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079