C# програмирање

Циљ и исход предмета

Оразовати студенте тако да схвате и примене основе .NET технологије. Као програмски језик изабран је .NET дијалекат C# и рад у Visual Studio окружењу за развој апликација. По завршетку курса, студент има основна и напредна знања о фундаменталним проблемима, појмовима и приступима у пројектовању и изградњи апликација у Мајкрософтовом .NET окружењу са C# програмским језиком.

Теоријска настава

Увод у .NET окружење: архитектура, CLR, CCL, CIL, CTS, CLS, склопови, управљани модули. Функционално програмирање: типови података, ток програма, сложени типови података, функције. Објектно-оријентисано програмирање. Класа, објекат. Својства, методе. Концепт статичног. Интерфејси. Полиморфизам. Односи између класа. Додатни објектни концепти: оператори, индексери, делегати, догађаји, анонимне методе, ламбда изрази. Нити. Апликациони домени. Улаз/излаз. Рад са текстом. Серијализација. Графичка библиотека. Сигурносне и криптографске функције.

Практична настава

Креирање пројеката у Висуал Студио окружењу. Коришћење C# програмских елемената за: декларисање варијабли, коришћење израза и оператора, креирање низова, креирање и коришћење наредби одлучивања и петљи. Креирање класа. Креирање својстава. Догађаји. Декларисање и позивање метода. Наслеђивање и имплементација интерфејса. Управљање изузецима. Управљање животним циклусом објеката и контрола ресурса. Изградња и коришћење колекција. Рад са нитима. Улаз/излаз са система датотека. Рад са текстом. Серијализација/десеријализација. Рад са графиком. Сигурносне и криптографске функције.