Историја рачунарства

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знање о почецима рачунарства, еволуцији по етапама развоја, као и овладање појмовима битним из подручја рачунарства који и даље значајно утичу на садашње али и будуће стање у овој области. По завршетку курса, студент ће бити у стању да: распозна основне елементе, принципе и моменте у еволуцији рачунарства у оквирима историје науке и друштва. Такође, студент ће да има могућност хронолошког распознавања патената, технолошких унапређења и проналазача у области рачунарства.

Теоријска настава

Историја бројева. Предрачунарско доба и технике рачунања. Аутоматско рачунарство у деветнаестом веку. Информационе технологије до 1945. Рачунари у другом светском рату. Рачунари и хладни рат. Рачунари у науци. Програмски језици и софтвер. Mainframes. Микрорачунари. Timesharing и Unix. Рачунарство у Источном блоку. Од ARPANET-а до интернета. Apple, IBM и Microsoft. Историја Windows, UNIX и Linux оперативних система. Развој интернета и World Wide Web.