Увод у администрацију IP мрежа

IP адресирање. VLSM. Технике за субнетовање. Додела IP адреса. DHCP сервис- протокол и конфигурација. Увод у конфигурацију мрежне опреме (Cisco IOS). Основе IOS-а. Рад са уређајима (конфигурисање, снимање конфигурације, манипулација са меморијом и конфигурацијама). Коришћење TFTP и FTP сервиса у IP мрежи. Удаљени приступ уређајима (протоколи за приступ и практичан рад). Основна конфигурација рутера – конфигурисање статичког рутирања у LAN мрежи, повезивање са сервис провајдером (подешавање адреса и интерфејса). Конфигурисање NAT-а. Основна конфигурација свича – прослеђивање ethernet фрејмова, коришћење свичева у LAN мрежи, основна конфигурација L2 свичева, (снимање конфигурације, задавање имена свичева, подешавање интерфејса, подешавање параметара приступа). WiFi технологија - карактеристике и стандарди. WiFi опрема. Подешавање AP-а. Реализација удаљеног приступа мрежним уређајима. Коришћење logging servera у IP мрежи. Подешавање syslog сервиса. NTP протокол - параметри и подешавање. Коришћење SNMP протокола за надгледање IP мреже - параметри и конфигурација. Повезивање крајњих корисника на Интернет мрежу. Основе DSL технологије и конфигурисање приступа. Основе HFC технологије, конфигурација приступа.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079