Увод у администрацију IP мрежа

Циљ и исход предмета

Увод у администрацију рачунарских мрежа и сервиса базираних на IP протоколу. По завршетку курса, студент ће овладати командама и техникама за основну конфигурацију L2 и L3 уређаја. Зна да манипулише са софтверима и конфигурацијом уређаја. Зна да конфигурише различите сервисе и успостави комуникацију са TFTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP серверима. Оспособљен је да пројектује и конфигурише етернет и бежичне LAN мреже. Зна даконфигурише и успостави везу са сервис провајдером, конфигурише рутирање и NAT/PAT. Поседује знање и вештину за повезивање и конфигурацију пословних и резиденцијалних корисника на ISP мрежу у зависности од технологије приступа. Може самостално да открива и решава проблеме у овим системима.

Теоријска настава

ИП адресирање. VLSM. Технике за субнетовање. Додела IP адреса. DHCP сервис- протокол и конфигурација. Коришћење TFTP и FTP сервиса у IP мрежи. Удаљени приступ уређајима. Основна конфигурација рутера – конфигурисање статичког рутирања у LAN мрежи, повезивање са сервис провајдером. Конфигурисање NAT-а. Основна конфигурација свича – прослеђивање Ethernet фрејмова, коришћење свичева у LAN мрежи. WiFi технологија - карактеристике и стандарди. Реализација удаљеног приступа мрежним уређајима. Коришћење логгинг сервера у IP мрежи. Подешавање сyслог сервиса. Коришћење SNMP протокола за надгледање IP мреже - параметри и конфигурација. Повезивање крајњих корисника на интернет мрежу. Основе DSL технологије и конфигурисање приступа. Основе HFC технологије, конфигурација приступа.

Практична настава

Увод у конфигурацију мрежне опреме (Cisco IOS). Основе IOS-а. Рад са уређајима (конфигурисање, снимање конфигурације, манипулација са меморијом и конфигурацијама). Протоколи за удаљени приступ уређајима и практичан рад. Конфигурисање рутера, подешавање адреса и интерфејса. Основна конфигурација L2 свичева, снимање конфигурације, задавање имена свичева, подешавање интерфејса, подешавање параметара приступа. WiFi опрема. Подешавање AP-а. NTP протокол - параметри и подешавање.