Конфигурација и одржавање IP мрежа

Циљ и исход предмета

Конфигурација и одржавање рачунарских мрежа базираних на IP протоколу у LAN, MAN и WAN окружењу. По завршетку курса студент ће техникама и протоколима за конфигурацију напредних свичинг техника у LAN мрежи. Зна да изабере оптималналну технику за рутирање саобраћаја и да конфигурише рутирање на централној и удаљеним локацијама IP мреже. Зна да пројектује и изабере протоколе и технологију за повезивање у WAN мрежи, као и да конфигурише и одржава успостављене конекције.

Теоријска настава

Повезивање у LAN мрежи. Технологије свичинга. VLAN технологије. Протоколи и конфигурисање трунк линкова. Сегментација мреже. VTP протокол и конфигурација. DTP протокол и подешавање система. Стековање свичева. Технологије за побољшано коришћење пропусног опсега. EtherChannel конфигурација. Основе рутирања. Основе динамичког рутирања у LAN окружењу. RIPv1 и RIPv2 протоколи. Теоријске основе. Параметри протокола, конфиурација и тестирање. OSPF протокол.

Практична настава

Хијарахијско рутирање. Подешавање single-area OSPF система, конфигурација и тестирање. Основне WAN технологије. Серијско повезивање. Основе Frame-Relay технологије. Типови топологија. Конфигурација и тестирање. PPP протоколи. Конфигурација и одржавање. Напредне конфигурације, PAP и CHAP опције.