Конфигурација и одржавање IP мрежа

Повезивање у LAN мрежи. Технологије свичинга. VLAN технологије. Протоколи и конфигурисање trunk линкова. Сегментација мреже. VTP протокол и конфигурација. DTP протокол и подешавање система. Стековање свичева. Технологије за побољшано коришћење пропусног опсега. EtherChannel конфигурација. Основе рутирања. Основе динамичког рутирања у LAN окружењу. RIPv1 и RIPv2 протоколи. Теоријске основе. Параметри протокола, конфигурација и тестирање. OSPF протокол. Хијерархијско рутирање. Подешавање single-area OSPF система, конфигурација и тестирање. Основне WAN технологије. Серијско повезивање. Основе Frame-Relay технологије. Типови топологија. Конфигурација и тестирање. PPP протоколи. Конфигурација и одржавање. Напредне конфигурације, PAP и CHAP опције.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079