Практичне технике заштите у IP мрежама

Питање и проблем безбедности у IP мрежи. Типови напада и технике заштите. Заштита на L2 nivou. Filtriranje MAC адреса, DHCP snooping. Приступне листе за филтрирање MAC адреса. Заштита у оквиру VLAN-а. Приступне листе и њихово коришћење у IP мрежама. Дефиниција DMZ зоне. NAT и PAT са коришћењем приступних листа. Заштита рутинг протокола. Дефинисање полиса за приступ. SSL и SSH приступ мрежној опреми. Коришћење рутера као основног firewall уређаја. Мрежни firewall уређај, увод у оперативни систем и рад уређаја. Имплементација и конфигурација уређаја без и са демилитаризованом зоном. Проблем удаљеног приступа мрежи. Повезивање удаљених локација преко Интернета. Преглед и конфигурација VPN тунела. Преглед напреднијих техника заштите.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079