Развој инфраструктуре и сервиса у облаку

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знања и разумевање принципа рада рачунарских облака, инфраструктуре и архитектуре облака као и сервиса који се користе унутар рачунарских облака По завршетку курса, студент може да анализира фундаменталне проблеме, и појмове везане за структуру сервиса и ресурса у облаку. Током курса, студент се усмерава да самостално пројектује и имплементира виртуалну серверску, складишну и мрежну инфрасктруктуру унутар облака, која представља окосницу развоја инфраструктуре и сервиса унутар облака.

Теоријска настава

Увод у историјат облака IaaS, PaaS, SaaS. Увод и структура класичног центра података (Data Center). Виртуални Data Center - Серверска платформа. Виртуални Data Center за складиштење података - Storage платформа. Виртуални Дата Центер - Мрежна платформа. Виртуални Дата Центер - Радне станице и апликације. Заштита података унутар виртуалног Data Center - Backup / Archive података. Disaster Recovery решења. Развој сервиса у облаку. Развој инфраструктуре и надгледање облака. Протоколи у облаку. Сигурност података у облаку. Миграција података у облаку. Hyper-Converged архитектура у облаку.

Практична настава

Рад са виртуалним лабораторијским вежбама, на којима студент добија увид у основе рада, управљања као и конфигурисање виртуалне инфраструктуре облака коју сачињавају виртуална рачунарска, стораге и мрежна окружења. Такође студенту ће бити омогућен увид и рад, као и основно функционисање Hyper-Converged архитектуре која представља најновију технологију пројектовања облак инфраструкуре.