Стручна пракса

Упознавање са радном средином, организационом структуром, руководиоцима и њиховим надлежностима. Упознавање са одговарајућим пословним процесом. Овладавање прописаним мерама и поступцима заштите на раду у технологији која се користи. Упознавање са задатком из технологије пословања. Реализација задатака из технологије пословања. Израда семинарског рада који обрађује конкретну тему или задатак са стручне праксе (дневник рада, израда одређеног програма или развој софтвера, израда или вођење пројекта, израда технолошке документације, техно-економска анализа и сл.).