Увод у програмирање

Развој рачунарства. Структура и функционисање рачунарског система. Програмски језици. Језички процесори. Структура компилатора и интерпретатора. Неформална и формална дефиниција алгоритма. Алгоритамски нерешиви проблеми. Комплексност проблема и алгоритама, доња и горња оцена. НП-проблеми. Фазе у решавању задатака на рачунару. Елементарне компоненте програмског језика. Пројектовање програма. Програми засновани на итерацији. Алгоритми претраживања и сортирања. Потпрограми тј. функције. Рекурзија. Програми засновани на рекурзији. Рекурзивне процедуре претраживања и сортирања. Динамичке структуре, сортирање и претраживање динамичких структура. Избор из алгоритама комбинаторике, геометрије, теорије графова, обраде ниски, нумеричке математике. Стилови програмирања. Структурно и модуларно програмирање. Коришћење API-ја. Програмске парадигме: процедурално, функционално, логичко програмирање, објектно програмирање и програмирање вођено догађајима.