Теорија графова

Операција са графовима. Повезаност. Стабла. Ојлерови и Хамилтонови графови. Планарни графови. Спаривање у графовима. Бојење графова. Диграфови и турнири. Језгро графа. Графови и игре. Матрично представљање графова. Алгоритми на графовима. Спектар графова. Студијски истраживачки рад обухвата извођење семинарских радова из теорије графова, односно конструисање алгоритама ради решавања практичних проблема за које је неопходно познавање теорије графова.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079