Комбинаторика

Основни комбинаторни објекти. Пермутације, комбинације, партиције, композиције. Напредне комбинаторне структуре. Коначне геометрије, блоковске конструкције. Латински квадрати. Кодови. Хадамарове матрице. Алгоритми за генерисање комбинаторних објеката. Комбинаторика набројивих објеката. Рекурентне релације. Генеришуће функције. Полијева теорема. Комбинаторика над речима, комбинаторни алгоритми. Начини сортирања и претраживања. Дискретна оптимизација. Линеарно и целобројно програмирање. Динамичко програмирање. Паковање и покривање. Оптимизација мрежа. Теорија матроида и похлепни алгоритми. Бојење и распоређивање. Напредне хеуристике. Примена комбинаторике у електро инжењерству, физици, хемији и биологији. Случајне структуре података и рандомизирани алгоритми. Софтверски алати за комбинаторику.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079