Спектрална теорија графова

Матричне репрезентације графова и њихови спектри. Основне особине спектара графова. Операције на графовима и резултујући спектри. Релације између спектралних и структуралних особина графова. Дивајзори графова. Карактеризација графова преко њихових спектара. Спектралне технике у теорији графова и комбинаторици. Отворени проблеми спектралне теорије графова. Примена у рачунарству, хемији и физици. Софтверски пакети и њихова имплементација.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079