Биолошке мреже

Предмет покрива основне биолошке концепте потребне за разумевање биолошких мрежа. Такође, покрива и фундаменталне концепте из теорије графова, комплексности алгоритама, главних алгоритамских изазова у анализирању великих мрежа из стварног света, затим пост-геномске приступе анализирању, моделирању и поређењу биолошких мрежа, као и примену ових приступа у разумевању биолошке функције, болести и еволуције.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079