Функционална геномика и генетички чипови

Методе које се користе у интегративној и системској биологији са циљем разумевања здравих и болесних стања (нпр. рака, дијабетеса и сл.). Анализа функције генома као важан корак ка налажењу нових молекула (лекова) којима би се могли циљати протеини у болесним ћелијама. Експресија гена, генетички чипови, њихове апликације (нпр. у идентификацији гена изражених у разним типовима ћелија или разним ћелијским стањима), кораци у експериментима са генетичким чиповима, квантитативна интерпретација резултата, нормализација, анализа диференцијалне експресије гена, основне статистичке анализе резултата, њихова визуелизација и нумеричка интерпретација, као и класификација и кластеровање података.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079