Докторска дисертација - теоријске основе и истраживачки квалификациони испит

Формира се појединачно у складу са потребама даљег рада. Студент проучава стручну литературу, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан постављеним задатком од стране ментора и наставника докторских студија. Студенти се припремају за полагање истраживачког квалификационог испита.