Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретне докторске дисертације, њене сложености и структуре. Студент проучава стручну литературу, докторске дисертације студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком докторске дисертације.