Вишебрзинска обрада сигнала

Основи вишебрзинске обраде сигнала. Дизајн и реализација ефикасних система за децимацију и интерполацију. Полиномијална интерполација и њене примене у дигиталној обради сигнала. Дизајнирање FIR филтера коришћењем специјалних алгоритама. Вишебрзинске банке филтера, укључујући и Wавелет банке филтера. Примери примене вишебрзинске обраде сигнала у другим областима обраде сигнала.