Модели и методе софтверског инжењерства

Животни циклус софтверског производа. Фазе животног циклуса. Значај примене методологија за развој софтвера. Историјат развоја методологија. Модели развоја софтвера. Модели базирани на водопаду; итеративни и инкрементални модели. Бемов спирални модел. Модели базирани на прототиповима. Агилне методологије (SCRUM, екстремно програмирање, Feature Driven Development - FDD , Dynamic Systems Development Method - DSDM, Адаптивни развој софтвера - ASD). Аутоматизовани развој софтвера. Савремени алати за прикупљање захтева, пројектовање и конструкцију софтвера. Алати за тестирање, одржавање и софтверску конфигурацију. Алати за за управљање софтверским пројектом. Алати за праћење софтверског процеса (оруђа за моделовање процеса, оруђа за управљање процесом, интегрисана CASE окружења, на процесу оријентисана окружења). Методе софтверског инжењерства: хеуристичке методе засноване на структури, подацима, објектима и специфичном домену. Формалне методе. Прототипске методе.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079