Софтверске архитектуре

Дефиниција софтверских архитектура и основни концепти. Апстракције, структура и комуникација компоненти, нефункционални захтеви, погледи, шаблони. Софтверски квалитативни атрибути. Преглед софтверских технолошких платформи (middleware): дистрибуирани објекти, системи засновани на порукама, претплатнички модели, апликациони сервери, оркестрација сервиса. Проблеми са класичним софтверским архитектурама. Примери. Софтверске фабрике. Аспектно-оријентисане архитектуре. Архитектуре засноване на моделима. Сервисно оријентисане архитектуре. Семантички веб. Софтверски агенти. Адаптивне архитектуре. Процес развоја софтверске архитектуре. Документовање софтверске архитектуре.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079