Роботика

Три роботске парадигме: хијерархијска, реактивна и хибридна. Роботи у вишеагентском сценарију. Планирање путања робота. Примене. Могуће војне примене. Правци могућег будућег развоја вештачко интелигентне роботике.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079