Мобилни системи

Увод у широкопојасне мобилне комуникације. Основи целуларних комуникација. IP технологије и мреже. Принципи OFDM и OFDMA. Антенски низови. MIMO системи. IEEE 802.11n. SC-FDMA.  WiMAX физички, MAC и мрежни слој. 3GPP и Long Term Evolution (LTE). 3GPP2 и Ultra Mobile Broadband комуникације. IEEE 802.20. Когнитивни радио и регионалне бежичне комуникације.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079