Дигиталне библиотеке и архиве

Формирање дигиталних библиотека и архива. Дигитализација. Каталогизација. Употреба мета-података. Текст и мултимедија. Стандарди у управљању дигиталним документима. ISO 15489 . Интероперабилност. Проналажење информација. Речник термина и толерантно претраживање. Конструкција и компресија индекса. Рангирање и тежинске функције термина. Евалуација резултата претраге. Релевантност и експанзија упита. XML проналажење. Проналажење на основу вероватноће. Језички модели за проналажење жељених информација. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални истраживачко студијски рад у области дигиталних архива. Истраживачко студијски рад обухвата активно праћење примарних научних извора, евентуално писање рада из области дигиталних архива.