Системи за подршку одлучивању

Основни концепти система за подршку одлучивању. Теорија доношења одлука. Проблем рационалности у одлучивању. Неограничена и ограничена рационалност. Фактори одлучивања. Фазе доношења одлука. Теорија система, модела и процеса моделовања. Компоненте система за подршку одлучивању. Организација података, знања и модела у системима за подршку одлучивању. Организација корисничког интерфејса. Методе развоја система за подршку одлучивању. Моделовање и анализа у системима. Статички модели. Динамички модели. Управљање ризиком. Експертни системи.  Интелигентни системи. Истраживање и анализа структурираних и неструктурираних података као подршка доношењу одлука. Пословна интелигенција. Машинско учење у системима за подршку одлучивању.