Пројектовање информационих система

Основни појмови и дефиниције. Развојни процеси у животном циклусу информационих система. Инжењеринг и реинжењеринг информационих система. Стратешко планирање развоја и изградње информационих система. Анализа система - методе, технике и алати. Управљање развојем информационих система у зависности од избора методолошког приступа у пројектовању. Пример објектно оријентисаног приступа. Управљање пројектима чији је ток опредељен применом комбинованих и агилних методолошких приступа. Тестирање и увођење система у функцију. Документовање информационих система. Управљање пост-пројектним активностима усмереним ка развоју и унапређењу информационих система.