Биоинформатика

Основи биоинформатике. Основне врсте података, базе у којима се налазе, алгоритми за њихову анализу, као и јавно доступни биоинформатички софтвери. Области: основи биологије, врсте биолошких података, базе јавно доступних биолошких података; алгоритми за поравнавање секвенци и јавно доступни софтвери; основи функционалне геномике, генетичких чипова, њихове анализе и јавно доступних софтвера за ове анализе;  основи биолошких мрежа и системске биологије,  алгоритми и јавно доступни софтвери за њихову анализу.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079